Wod-Bud Kozerki logo

Studnie wodomierzowe

Studnie wodomierzowe

Wodomierze służące do pomiaru ilości wody dostarczanej przyłączem wodociągowym do budynków umieszczane są zazwyczaj w piwnicach lub garażach. Gdy takich pomieszczeń nie ma lub z innych przyczyn nie jest możliwe umieszczenie tam wodomierza, niezbędne staje się zastosowanie poza budynkiem specjalnej studzienki i w niej zamontowanie wodomierza. Studzienki wykonane jako polietylenowe, monolityczne, szczelne konstrukcje są doskonałym rozwiązaniem. Oferujemy studzienki o średnicach wewnętrznych DN800, 1000 i 1200mm oraz wysokościach odpowiednich dla stref przemarzania. Studzienki są zabezpieczone przed wypłynięciem przy posadowieniu jej w gruncie silnie nawodnionym. Studzienki mogą posiadać odpowiednie zwieńczenie dostosowane pod względem wytrzymałości do miejsca jej zamontowania (trawnik, podjazd, jezdnia).